ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STREETART ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STREETART ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο ΔΟΠΠΑΤ, ξεκίνησαν με την UrbanAct το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα Street Art δημόσιων τοιχογραφιών στο Ναύπλιο, ενταγμένο στο 1ο Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης, Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.

Η πρώτη τοιχογραφία υλοποιείται στο 1ο Λύκειο Ναυπλίου από τον Street Artist Kez. Η θεματική της τοιχογραφίας είναι ο ποιητής Καρούζος, θα υλοποιείται ζωντανά και το κοινό μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησής της και να συνδιαλέγεται με τον καλλιτέχνη και δημιουργό του έργου.


Σχολιάστε εδώ