Βασίλης Ψάλτης στο 10ο Greek Investment Forum: «Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Alpha Bank συνδέονται πλήρως με την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας μας»

Βασίλης Ψάλτης στο 10ο Greek Investment Forum: «Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Alpha Bank συνδέονται πλήρως με την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας μας»

Στην ετοιμότητα της Alpha Bank να στηρίξει την πορεία αλλαγής της ελληνικής οικονομίας με το νέο Στρατηγικό της Σχέδιο και τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ανέφερε ο CEO της Τράπεζας Βασίλης Ψάλτης από το πάνελ “The Greek Capital Market and the Banking Sector: Outlook & Prospects” του 10ου Greek Investment Forum που διοργανώθηκε σήμερα από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

“Η φιλοδοξία μας είναι σαφής. Έχοντας αντιμετωπίσει την κληρονομιά του παρελθόντος, βασιζόμενοι στον δικό μας ισολογισμό, επιλέγουμε σήμερα να επικεντρωθούμε στην αλλαγή της ‘ατζέντας’. Πιστεύουμε ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές της Alpha Bank συνδέονται πλήρως με την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας μας και με την παροχή άμεσης και κορυφαίας ποιότητας εξυπηρέτησης στους Πελάτες μας, πράγμα που επίσης συνάδει με τον διαχρονικό ρόλο που έχει η Τράπεζά μας ως φορέας καινοτομίας στο τραπεζικό σύστημα”, σημείωσε ο κ. Ψάλτης αναφερόμενος και στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, προκειμένου να στηρίξει από την πρώτη στιγμή τα αναπτυξιακά σχέδια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δυναμικό περιβάλλον υψηλών προσδοκιών για τη χώρα

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που ανοίγονται στην μεταπανδημική εποχή για την Ελλάδα, με ρυθμό ανάπτυξης άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, λόγω της αναθέρμανσης της εμπιστοσύνης των κεφαλαιαγορών και της βελτίωσης του επενδυτικού προφίλ της χώρας, χάριν στις αποφασιστικές παρεμβάσεις δημοσιονομικής πολιτικής και στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στο θέμα της εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών. Προσέθεσε, δε, ότι η εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας αλλά και να οδηγήσει τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο και η ΑΜΚ 

Ο κ. Ψάλτης επικεντρώθηκε και στη βούληση της Alpha Bank να στηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία διατυπώνεται με μεγάλη σαφήνεια στο ανανεωμένο Στρατηγικό της Σχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει την άντληση κεφαλαίων ύψους 0,8 δισ. ευρώ από τους Μετόχους της και τις αγορές κεφαλαίων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η έγκαιρη εξασφάλιση του αναπτυξιακού κεφαλαίου που αναμένεται να διαθέσει η Τράπεζα μέσα στα επόμενα χρόνια, θα της επιτρέψει να επιτύχει νωρίτερα τους στόχους κερδοφορίας της, θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής και στην εφαρμογή της μερισματικής της στρατηγικής. Επιπλέον, ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι η επερχόμενη ΑΜΚ θα προσφέρει στην Τράπεζα την αναγκαία ευελιξία για τη χρηματοδότηση έργων υψηλής αξίας, επιτρέποντάς της να είναι επιλεκτική ως προς το προφίλ κινδύνου/κερδοφορίας τέτοιων έργων, και ταυτόχρονα, να είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της απαιτήσεων σε όλο τον ορίζοντα του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Σημαντικά βήματα προόδου

Σε ερώτηση του συντονιστή του πάνελ σχετικά με το αν οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταφέρει να επιλύσουν οριστικά το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή με μείωση των ΜΕΑ στο σύνολο του κλάδου, κατά περίπου 68% (ή 69 δισ. ευρώ) σε 33 δισ., από 102 δισ. στις αρχές του 2017, καθώς και με τη δημιουργία της ελληνικής αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων που ήταν, όπως είπε, βασική προϋπόθεση για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Προσέθεσε, δε, ότι η Alpha Bank ήταν η πρώτη Τράπεζα που ίδρυσε εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, την Cepal, η οποία και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ συνολικού ύψους 8 δισ.

Αναφορικά με το θέμα της πιθανής μετάπτωσης σε ΜΕΑ των δανείων που βρίσκονται σε καθεστώς μορατόριουμ, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως, εξετάζοντας την μέχρι στιγμής απόδοση τους, 5 μήνες μετά τη λήξη τους, καταγράφονται επίπεδα επαναφοράς σε εξυπηρέτηση 85% ή και περισσότερο. Διατύπωσε την εκτίμηση, δε, ότι ο όποιος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος και διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες, τόσο λόγω των δράσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει τη ρευστότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όσο και λόγω της λειτουργικής ετοιμότητας των τραπεζών που διατηρούν ανοικτό διάλογο με τους πελάτες τους και προσφέρουν εγκαίρως νέα προϊόντα με επαρκή χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής, σε συνάρτηση με τις ταμειακές ροές των πελατών τους.

Όσον αφορά στη μείωση των συσσωρευμένων ΜΕΑ της Alpha Bank, o κ. Ψάλτης τόνισε ότι η μείωση που σημειώθηκε φτάνει τα 18 δισ., συμπεριλαμβανομένου και του Project Galaxy, της μεγαλύτερης συναλλαγής τιτλοποίησης που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, την οποία η Τράπεζα κατάφερε να εκκινήσει και να φέρει επιτυχώς εις πέρας, μέσα σε διάστημα 10 μόλις μηνών, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας.

Επίσης, προσέθεσε ότι, με τις νέες συναλλαγές ΜΕΑ ύψους Ευρώ 8,1 δισ. που δρομολογούνται, ο δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 7% μέχρι το τέλος του 2022, ενώ μέχρι το 2024 ο ισολογισμός αναμένεται να έχει εξυγιανθεί πλήρως. “Η αποφασιστική μείωση των συσσωρευμένων ΜΕΑ, εκτός από την εξυγίανση του ισολογισμού, θα βελτιώσει την ποιότητα των Αποτελεσμάτων Χρήσης μας, καθώς ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης του τρέχοντος κόστους κινδύνου είναι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και όχι οποιαδήποτε επιδείνωση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε αύξηση της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων κατά περίπου 4%”, κατέληξε ο κ. Ψάλτης.


Σχολιάστε εδώ