Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου

Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου

Ἐκ Βηθανίας τὰς ἀδελφὰς Λαζάρου,
Σῴζειν δύνασθαι καὶ νεκρὰς πιστευτέον.
Τετάρτῃ Μάρθα ἠδὲ Μαρίη ἔβησαν πόλῳ λαμπρῷ.


Σχολιάστε εδώ