Κράτος προς δασάρχες: «Αλλάξτε στάση»

Κράτος προς δασάρχες: «Αλλάξτε στάση»

Η διαδικασία της προανάρτησης από το Κτηματολόγιο έφερε στην επιφάνεια ορισμένες αντιφάσεις, καθώς οι Διευθύνσεις Δασών δήλωσαν διάφορες εκτάσεις ως ανήκουσες στο Ελληνικό Δημόσιο, εξαιτίας του φερόμενου δασικού τους χαρακτήρα.

Εάν κάποια έκταση φέρεται ως δασική, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει (ψηφιακά) αντίρρηση κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη και στη συνέχεια να υποβάλει (επίσης ψηφιακά) αίτημα επανεξέτασης στο Κτηματολόγιο.

Εάν η ιδιοκτησία φέρεται ως δασική στην προανάρτηση του Κτηματολογίου, αλλά όχι στον Δασικό Χάρτη, ο πολίτης πρέπει να υποβάλει απόσπασμα του Δασικού Χάρτη μέσω της υποβολής αιτήματος επανεξέτασης στοιχείων.

Το κρίσιμο και πρωτεύον είναι η αντίρρηση που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δασών για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη και όχι η αίτηση επανεξέτασης που κατατίθεται στο γραφείο κτηματογράφησης. Αν η Διεύθυνση Δασών τροποποιήσει τη δήλωσή της ή οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, τότε το Κτηματολόγιο θα προκρίνει τα δικαιώματα των ιδιωτών.

Η επίλυση του προβλήματος προϋποθέτει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα και τις ανακοινώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμο είναι να αποχαρακτηριστεί στον Δασικό Χάρτη η περιοχή από δασική, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενεργειών της Διεύθυνσης Δασών και όχι του Κτηματολογίου.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ