Σώζονται οι ευάλωτοι της πανδημίας

Σώζονται οι ευάλωτοι της πανδημίας

Ποια είναι τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα και το επίδομα που θα του χορηγείται

-105.000 έχουν ενταχθεί στη «Γέφυρα» και περισσότεροι από 200.000 στον «νόμο Κατσέλη»

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή δίνει… σωσίβιο – παράταση ζωής στους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, και πρωτίστως στους «ευάλωτους», στα θύματα της πανδημίας, που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν το δάνειο που έχουν πάρει από την τράπεζα ή έχουν άλλα χρέη.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας λήγει στο τέλος Μαΐου και από κει και πέρα αρχίζουν οι πλειστηριασμοί, που λόγω των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Και έως τότε ο δανειστής δεν προλάβαινε να πάρει το σπίτι του δανειολήπτη και να πετάξει την οικογένειά του στον δρόμο.

Ευτυχώς, ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας προστατεύει τους «ευάλωτους» οφειλέτες, που λόγω κορονοϊού έχουν καταρρεύσει οικονομικά και δεν μπορούν να είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Τα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί κάποιος «ευάλωτος» στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής για την πρώτη κατοικία έχουν καθορισθεί από το 2017 με νόμο του υπουργείου Εργασίας. Αυτά ισχύουν και στον νέο νόμο για τη δεύτερη ευκαιρία.

Αυτήν τη στιγμή, πάνω από 105.000 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα» και η προθεσμία υπαγωγής λήγει στις 31 Μαΐου.

Και μέχρι τότε δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς οι τράπεζες και να πετάξουν στον δρόμο την οικογένεια όσων έχουν χαρακτηρισθεί «ευάλωτοι» λόγω της πανδημίας.

Πάνω από 200.000 στον «ν. Κατσέλη»
Εξάλλου, στον «νόμο Κατσέλη» έχουν ενταχθεί περισσότερες από 200.000 οικογένειες και μέχρι σήμερα έχουν σώσει το σπίτι τους και δεν μπορούν οι τράπεζες να προχωρήσουν σε κατασχέσεις και εξώσεις και να πετάξουν τα παιδιά τους στον δρόμο.

Ήδη χιλιάδες νοικοκυριά χάρη στον «νόμο Κατσέλη» έσωσαν το σπίτι τους.

Το ερώτημα που προβάλλει είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην περίπτωση που ο σωτήριος αυτός νόμος «πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων».

Ποιο είναι το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος στον ευάλωτο
Το ποσό του επιδόματος στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:

• Για τον δικαιούχο 70 ευρώ τον μήνα.
• Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικος τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος.

Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

Ποια είναι τα κριτήρια
Α) Εισοδηματικά κριτήρια:

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Στο εισοδηματικό όριο για την επιδότηση ενοικίου δεν προσμετρώνται τα επιδόματα παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα και τα επιδόματα αναδοχής.

Επίσης, το επίδομα στέγασης δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού.

Β) Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Γ) Κριτήρια διαμονής:

Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ