Τρέξτε να ανεβείτε στη «Γέφυρα» γιατί στις 9 Μαΐου θα κλείσει

Τρέξτε να ανεβείτε στη «Γέφυρα» γιατί στις 9 Μαΐου θα κλείσει

Τελευταία ευκαιρία σωτηρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

-Σε τι ποσό ανέρχεται η επιδότηση και η συνεισφορά του Δημοσίου

Μέχρι τις 9 Μαΐου προλαβαίνουν να σωθούν οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συ­μπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών – επιτηδευματιών, που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, καθώς και επιχειρήσεις που δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

Το ύψος της επιδότησης…
Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20% συγκριτικά με το 2019.

Συγκεκριμένα, οι όροι είναι οι εξής:
• Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
• Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
• Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και στο 90% της μηνιαίας δόσης.
• Επιδότηση δόσης μέχρι και στο 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η συνεισφορά του Δημοσίου
Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:
Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:
Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Η διαδικασία για την κρατική επιδότηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:
1) Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

2) Έλεγχος επιλεξιμότητας: Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3) Έγκριση επιδότησης: Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

4) Ρύθμιση δανείων: Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

5) Καταβολή επιδότησης: Το χρονικό σημείο καταβολής της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της.

Πού θα υποβάλετε την αίτηση
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος «Γέφυρα 2» και τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορούν να απευθυνθούν στα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Γέφυρα 2» μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr) έως τις 9 Μαΐου 2021, μέσω μιας απλής διαδικασίας, δίχως να απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμα στις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, των τραπεζών και των διαχειριστών δανείων.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ