Η τελευταία ευκαιρία…

Η τελευταία ευκαιρία…

«Σημαντικό είναι ότι η ψηφιακή δεκαετία είναι η τελευταία ευκαιρία μας να πετύχουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030. Γνωρίζουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει την ένταξη και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ανά τον κόσμο.

Στην Αφρική, το ποσοστό του πληθυσμού με πρόσβαση στο Διαδίκτυο αυξήθηκε από 2% το 2005 σε 40% το 2019, επιτρέποντας την εκπαίδευση για περισσότερες γυναίκες. Ωστόσο, δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό των νέων τεχνολογιών έως ότου γεφυρωθεί το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα προτείνει σύντομα μια πρωτοβουλία που θα συνδυάζει χρηματοδοτικούς πόρους και τεχνική βοήθεια ώστε να βοηθήσει τους εταίρους της να αναπτύξουν τα δικά τους πλαίσια ψηφιακής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η προστασία των δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα νέο Ταμείο ψηφιακής συνδεσιμότητας θα μπορούσε να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Μαζί με τους εταίρους μας, θα διερευνήσουμε τη σκοπιμότητα των ιδεών αυτών τους επόμενους μήνες».

Μαργκρέτε Βεστάγκερ
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ

Ζοζέπ Μπορέλ
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ