Στ. Αρναουτάκης στο “Π”: Κόμβος έρευνας και καινοτομίας η Κρήτη

Στ. Αρναουτάκης στο “Π”: Κόμβος έρευνας και καινοτομίας η Κρήτη

Του
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
Περιφερειάρχη Κρήτης


H Κρήτη αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα περιφέρειας η οποία συμπυκνώνει όλες τις σημαντικές μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας: Βιομηχανία, τουρισμό, έρευνα, καινοτομία, εμπόριο και αγροτική παραγωγή.

Με αυτό το δεδομένο τα τελευταία χρόνια, μέσα από την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού ανταποκρινόμαστε στις νέες ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών. Μπολιάζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τομέα με μια νέα προσέγγιση θεμελιώνουμε και υλοποιούμε τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασικός άξονας του σχεδιασμού μας παραμένει η πεποίθηση πως ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας είναι φορείς ανάπτυξης και ευημερίας.

Το κυριότερο, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ανάταξης της χώρας και αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό έχουμε εντάξει τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο επίκεντρο του επιχειρησιακού μας σχεδίου, με βασική στόχευση τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δομών της τοπικής οικονομίας και την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών και μεθόδων. Τις αλλαγές, δηλαδή, που αφορούν τις αλµατώδεις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, το ΙΤΕ και τα ερευνητικά κέντρα, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και μπαίνουμε δυναμικά στην κοινωνία της πληροφορίας. Αναπτύσσουμε δράσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών του νησιού. Δίνουμε παράλληλα έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Στοχεύουμε στη διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τον ιδιωτικό τομέα. Προχωρούμε στην ανάπτυξη διεθνών δικτύων και διασυνδέσεων με στόχο να εκμεταλλευτούμε τη στρατηγική μας θέση στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

Το δικό μας σχέδιο προϋποθέτει την κοινή προσπάθεια και συμμετοχή όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας, για τη μετατροπή της Κρήτης σε έναν πανευρωπαϊκό κόμβο έρευνας και καινοτομίας. Με αυτό το δεδομένο ενισχύουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να δημιουργήσουμε μια επιχειρηματική και καινοτόμα ζώνη διεθνών προδιαγραφών.

Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Διαθέτουμε τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τη σπουδαιότερη πρώτη ύλη, τους ανθρώπους μας. Εντείνουμε τις πρωτοβουλίες υιοθέτησης των τεχνολογικών εξελίξεων, διαμορφώνουμε μια περιφερειακή στρατηγική που θα υπερβαίνει τα στενά όρια της περιφερειακής οικονομίας. Είμαστε μία από τις ισχυρές περιφέρειες της Ευρώπης στον δείκτη καινοτομίας (E.U. Innovation Scoreboard 2019) και συνεχίζουμε στον δρόμο αυτό. Αναζητούμε διαρκώς την πρωτοπορία και τη δημιουργική προσαρμογή στις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Η Κρήτη, στηριζόμενη στους ανθρώπους της, ετοιμάζεται, καθημερινά, να εισέλθει δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ