Με μπαστούνι περπατάει η οικονομία μας…

Με μπαστούνι περπατάει η οικονομία μας…

Με ελλείμματα ξεκίνησε το 2021. Ήδη τον Ιανουάριο το έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,561 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,091 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2021.

Το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 1,473 δισ. ευρώ ένα­ντι στόχου 1,031 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα ήταν 3,848 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 812 εκατ. ευρώ, ή 17,4%, έναντι της εκτίμησης του προϋπολογισμού. Τα έσοδα από φόρους ήταν μειωμένα κατά 295 εκατ. ευρώ, μείωση που κατά τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδ. Σκυλακάκη οφείλεται στο lockdown, κυρίως του Ιανουαρίου, που προκάλεσε μείωση εσόδων κατά 17%.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ