Όλοι οι δρόμοι οδηγούν… στο Κτηματολόγιο

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν… στο Κτηματολόγιο

Όπως είχαμε τονίσει πριν από έναν μήνα, η αναφορά στην Έκθεση Πισσαρίδη είχε δείξει τον δρόμο: «Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών μέσα στα επόμενα χρόνια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα οικονομικής πολιτικής.

Παράλληλα, θα πρέπει το Κτηματολόγιο να διασυνδεθεί και να διαλειτουργήσει υποστηρίζο­ντας ψηφιακά το σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζονται με ιδιοκτησία ακινήτων, όπως μεταβιβάσεις, μισθώσεις, φορολογία, αδειοδότηση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, περιβαλλοντολογικοί έλεγχοι και παροχή ανοιχτών δημόσιων δεδομένων».

Έτσι, ήταν αναμενόμενο το Κτηματολόγιο να μεταφερθεί στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και στο ψηφιακό του υπόβαθρο να προστεθούν δεδομένα και υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τους Δασικούς Χάρτες, την Τράπεζα Γης, τα όρια πόλεων και οικισμών, την Ταυτότητα Κτιρίου, ακόμη και τις πολεοδομίες.

Το Κτηματολόγιο θα είναι και ο βασικός κορμός του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου, στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι πληροφορίες για την ακίνητη (και σταδιακά την κινητή και άυλη) περιουσία, την οποία θα διασφαλίζει, περιορίζοντας παράλληλα και τη φοροδιαφυγή.

Θα καταγράφεται η κάθε μορφής περιουσία των φυσικών και νομικών προσώπων. Ενδεικτικά, θα δηλώνονται όλα τα ακίνητα, οχήματα, μετρητά, χρυσός, τραπεζικοί λογαριασμοί αλλά και μετοχές, εταιρικά μερίδια, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχές σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και κινητά μεγάλης αξίας, όπως έργα τέχνης και πολύτιμα αντικείμενα.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ