Γ. Πλακιωτάκης στο “Π”: Στόχος μας η εδραίωση της παγκόσμιας ισχύος της ναυτιλίας μας

Γ. Πλακιωτάκης στο “Π”: Στόχος μας η εδραίωση της παγκόσμιας ισχύος της ναυτιλίας μας


Tου
ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εργαζόμαστε αδιάκοπα για να δημιουργήσουμε ένα νέο, σύγχρονο περιβάλλον, μέσα στο οποίο τόσο η ναυτιλιακή όσο και η παραναυτιλιακή βιομηχανία θα βρουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν, προς όφελος και της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

Οι επιδιώξεις μας για το 2021 συνίστανται στην ενίσχυση και εδραίωση της παγκόσμιας ισχύος της χώρας μας στον τομέα της ναυτιλίας, την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών μας και την ανάληψη ειδικής μέριμνας για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου, υπό το πρίσμα της γαλάζιας οικονομίας.

Οι πολιτικές μας καλούνται να απαντήσουν σε προκλήσεις και ανά­γκες, όπως η ένταξη των ελληνικών λιμένων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και Θαλάσσιων Διαδρομών, η προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις μεταφορές στην Ευρώπη σε μια κατεύθυνση φιλικότερη προς το περιβάλλον, οι αυξημένες απαιτήσεις επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, η βελτίωση της αναποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος λιμενικής αλλά και η αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Οι βασικοί μεταρρυθμιστικοί άξονες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εστιάζουν:

• Στη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας και ναυτοσύνης.
• Στην ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία των θαλάσσιων συνόρων μας.
• Στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας σε θάλασσες και παραλίες.
• Στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής των ελληνικών λιμένων.
• Στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
• Στην ανάδειξη του νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου, ως βασικού μέρους του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Στήριξη ελληνικής ναυτιλίας και ναυτοσύνης
Προκειμένου να στηρίξουμε την ελληνική ναυτιλία και ναυτοσύνη, είμαστε έτοιμοι για την επέκταση, στον βαθμό που θα χρειαστεί και για όσο χρόνο χρειαστεί, των μέτρων στήριξης που υλοποιήσαμε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τους έλληνες ναυτικούς αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Με στόχο να ενισχύσουμε τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια κατάταξη, προχωράμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Νηολογίου. Το e-Νηολόγιο έχει σκοπό την επαύξηση των ελληνόκτητων πλοίων με ελληνική σημαία, προωθώντας απλοποίηση των διαδικασιών και ανταγωνιστικότερο περιβάλλον εξυπηρέτησης των πλοίων.

Προωθούμε τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας των Δημόσιων Σχολών και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στη βάση του πορίσματος ειδικής έκθεσης που εκπονήθηκε από διεπιστημονική ομάδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Αναβαθμίζουμε το υφιστάμενο ακτοπλοϊκό δίκτυο, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου, με γνώμονα πάντα τα σύγχρονα μεταφορικά δεδομένα και την υποχρεωτική προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας από το 2020 και μετά. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της συνοχής του νησιωτικού χώρου, με εξορθολογισμό του συστήματος διαχείρισης άγονων γραμμών, αλλά και η αναβάθμιση της διαχείρισης του δικτύου θαλάσσιων συγκοινωνιών με νέα μέσα και τεχνολογίες.

Προστασία των θαλάσσιων συνόρων μας
Στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων συνόρων και την καταπολέμηση του εγκλήματος στη θάλασσα, καταρτίζουμε επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων, στη βάση του νέου Κανονισμού Frontex, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την εγκατάσταση ενός Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ).

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ, το οποίο διασφαλίζει την ενημέρωση για την κατάσταση στο θαλάσσιο πεδίο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος σε πραγματικό χρόνο και επί 24ωρου βάσεως.

Προωθούμε ειδικό εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσω του Λιμενικού Σώματος. Συγκεκριμένα:

• Εξοπλιστικό πρόγραμμα για 30 πλωτά μέσα.
• Εξοπλιστικό πρόγραμμα για αναβάθμιση εξοπλισμού ειδικών ομάδων και στελεχών.
• Εξοπλιστικό πρόγραμμα για συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών.

Ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής των ελληνικών λιμένων
Το 2021 συνεχίζουμε την προσπάθεια για την αξιοποίηση των λιμανιών μας, προς όφελος της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

Επιταχύνουμε τη μεταρρύθμιση στη Λιμενική Διακυβέρνηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της πλοηγικής υπηρεσίας.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η κατάρτιση και δρομολογείται η παρουσίαση προς διαβούλευση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των κρατικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων, με στόχο τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου συστήματος, την αντιμετώπιση της πολυμορφίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης και της πολυδιάσπασης της εποπτείας τους μεταξύ διαφορετικών υπουργείων.

Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό να επεξεργαζόμαστε και να προωθούμε λύσεις σε μείζονα θέματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας μας, με βασικά χαρακτηριστικά τον ρεαλισμό και τη βιωσιμότητα.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ