Θεόδωρος Τρύφων: Επενδύουμε 600 εκατ. ευρώ στο φάρμακο

Θεόδωρος Τρύφων: Επενδύουμε 600 εκατ. ευρώ στο φάρμακο

– Ένα εργοστάσιο στην Κερατέα και ένα Κέντρο Έρευνας στα Σπάτα

«Η γρήγορη επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι ο στόχος της επόμενης ημέρας για την εθνική οικονομία. Για την επόμενη τριετία η ελληνική φαρμακοβιομηχανία προγραμματίζει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ σε νέες υποδομές, εξοπλισμό και συστήματα ολικής διαχείρισης της ποιότητας.

Οι σημαντικές αυτές επενδύσεις συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου αυτού δημιουργώντας οικονομική προστιθέμενη αξία που μένει και επανεπενδύεται στη χώρα.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ELPEN που προχωρά το επόμενο διάστημα στην υλοποίηση ενός νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 50 εκατ. ευρώ, με στόχο την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή νέων φαρμάκων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Η στρατηγική μας επένδυση θα γίνει στην Περιφέρεια Αττικής και θα αφορά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων προς εξαγωγή, στην Κερατέα, σε ένα Κέντρο Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας, στα Σπάτα. Οι δυο νέες επενδύσεις θα δημιουργήσουν πολλές νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ενώ σημαντική θα είναι και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Στην ELPEN πιστεύουμε στην αξία και στη δυναμική του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου. Πιστεύουμε στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον της Ελλάδας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην παραγωγή, στην έρευνα, στις θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Θεόδωρος Τρύφων
Αντιπρόεδρος ELPEN και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων (ΠΕΦ)

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ

 


Σχολιάστε εδώ