Δασικοί χάρτες: Τώρα και ηλεκτρονικά

Δασικοί χάρτες: Τώρα και ηλεκτρονικά

Στις αγωγές του Δημοσίου με αντικείμενο την αναγνώριση δασικής ιδιοκτησίας σε περιοχές που έχουν αναρτηθεί Δασικοί Χάρτες, αντί για τοπογραφικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά αντίγραφο του διαγράμματος που έχει παραχθεί από τον Δασικό Χάρτη και προσαρτάται στην εγγραπτέα πράξη και διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, που εκδίδεται από τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου.

Ανοιχτά τα δεδομένα του Κτηματολογίου

Το Κτηματολόγιο παρέχει ανοιχτά δεδομένα στον κεντρικό κατάλογο των δημόσιων δεδομένων της ελληνικής κυβέρνησης (data.gov.gr) και συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση δεδομένων του Δημοσίου, ανακοινώνοντας στην ιστοσελίδα του τα σύνολα δεδομένων τα οποία πλέον θα διαθέτει ως ανοικτά.

Ασφαλώς… επαναλειτουργεί

Από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου επαναλειτουργεί το Κτηματολόγιο της Ρόδου, υπό την αίρεση έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης και «κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες και συνθήκες, μετά την πτώση από τη στέγη του κτιρίου εξωτερικών επιχρισμάτων, μεγέθους ικανού να προκαλέσει σωματική βλάβη στην κλίμακα ανόδου, η οποία οδηγεί στην κεντρική είσοδο της υπηρεσίας».

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ