Ξεκινά η κατασκευή ελληνικού ερευνητικού σκάφους – Εκσυγχρονίζεται το επιστημονικό σκάφος ” Φιλία”

Ξεκινά η κατασκευή ελληνικού ερευνητικού σκάφους – Εκσυγχρονίζεται το επιστημονικό σκάφος ” Φιλία”

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), προχωρά σε σημαντικό εκσυγχρονισμό, μετασκευή και επιμήκυνση του Ερευνητικού Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Οι εργασίες για το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2020 και αναμένεται να διαρκέσουν έως και το Μάρτιο 2021 ενώ το έργο και οι δράσεις του θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο 2022.

To Έργο “Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ” (REPHIL) χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ) Περιόδου 2014 – 2020, από τις Περιφέρειες Κρήτης, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Παράλληλα το ΕΛΚΕΘΕ ανακοίνωσε και την έναρξη ενός εμβληματικού έργου για τον λεπτομερή σχεδιασμό και την κατασκευή νέου ερευνητικού σκάφους ανοιχτής θάλασσας και πολλαπλών χρήσεων. Η χρηματοδότηση για την κατασκευή του νέου σκάφους, ύψους 55,18 εκατομμυρίων Ευρώ, προέρχεται από το Ελληνικό Κράτος, μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο αναμένεται να έχει διάρκεια πέντε χρόνων και το νέο σκάφος να είναι επιχειρησιακό πριν το τέλος του 2025.

Το Ωκεανογραφικό Σκάφος ΑΙΓΑΙΟ, το οποίο κατασκευάστηκε το 1985, μετασκευάστηκε το 1997 και υλοποιεί ερευνητικούς πλόες επί 35 χρόνια, θα συνεχίσει να επιχειρεί μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου σκάφους.

Το νέο Ελληνικό ερευνητικό σκάφος Open With PDF

Το νέο σκάφος θα εξυπηρετήσει τους στόχους της εθνικής ερευνητικής πολιτικής της Ελλάδας και τις ερευνητικές προτεραιότητες που έχουν προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι ερευνητικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, τη Γαλάζια Ενέργεια και την αειφόρο αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων.

Οι κύριοι, θεματικοί, ερευνητικοί άξονες προτεραιότητας για το ΕΛΚΕΘΕ είναι οι εξής:

(i) Θαλάσσια οικοσυστήματα και αλιευτική έρευνα
(ii) Υγεία θαλάσσιων οικοσυστημάτων και περιβαλλοντική κατάσταση
(iii) Θαλάσσια παρατηρητήρια και προγνωστικά συστήματα
(iv) Παράκτιες διεργασίας και ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης
(v) Δυναμική και κινηματική του φλοιού της Γης και θαλάσσιοι γεω-κίνδυνοι

Το νέο – πράσινο και αθόρυβο – σκάφος θα αποτελέσει μια ευέλικτη πλατφόρμα για θαλάσσιες έρευνες, με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες και πρωτοποριακό ερευνητικό εξοπλισμό, ενώ θα μπορεί να υποστηρίξει κάθε είδους υδρογραφικές, ωκεανογραφικές, βιολογικές, αλιευτικές, χημικές, γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες στην ανοιχτή θάλασσα και σε βάθη μέχρι 6.000 μέτρα. Θα επιχειρεί κυρίως στη Μεσόγειο, τη Μαύρη και την Ερυθρά Θάλασσα ενώ θα μπορεί να εκτελεί ερευνητικούς πλόες και στον Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό.

Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός των επιστημονικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του σκάφους έγινε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυπηγών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το σκάφος θα έχει μήκος 70 μέτρων περίπου, πλάτος 15-16 μέτρων, πέντε καταστρώματα, σύστημα δυναμικής διατήρησης θέσης DP-2, μονόκλινες και δίκλινες καμπίνες για 50 άτομα (περίπου 20 άτομα πλήρωμα και 30 άτομα επιστημονικό προσωπικό), περισσότερα από 200 τετρ. μέτρα ερευνητικών εργαστηριακών χώρων, μεγάλο κατάστρωμα εργασίας (περίπου 300 τετρ. μέτρα), ωκεανογραφικά βαρούλκα, γερανούς και Π-frames για την πόντιση και ανέλκυση ερευνητικών ποντιζόμενων οργάνων και οχημάτων.

Συμπερασματικά η αναβάθμιση της υποδομής αποτελεί σημαντικό γεγονός καθώς το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, σε συνεργασία με τα άλλα δύο σκάφη του Ελληνικού Ερευνητικού στόλου, το ΑΙΓΑΙΟ και το ΑΛΚΥΩΝ και τη σχεδιαζόμενη ναυπήγηση νέου Ερευνητικού Σκάφους, θα αναβαθμίσουν καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας ως προς τη διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της οικοσυστημικής προσέγγισης της θαλάσσιας διαχείρισης και της εκμετάλλευσης των πάσης φύσης θαλάσσιων πόρων.

paron.gr με πληροφορίες από το ΕΛΚΕΘΕ

Κεντρική φωτό: Το ωκεανογραφικό σκάφος ΑΙΓΑΙΟ


Σχολιάστε εδώ