Τοπογράφοι για το πρόστιμο του Κτηματολογίου

Τοπογράφοι για το πρόστιμο του Κτηματολογίου

Με ανακοίνωσή του, ο πανελλήνιος σύλλογος των τοπογράφων αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε δύο άρθρα του χωροταξικού νομοσχέδιου που αφορούν το Κτηματολόγιο, αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε αυτούσια:

«Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση (άρθρο 133). Το κατώτερο ποσό των 300 ευρώ ανά δικαίωμα είναι εκτός πραγματικότητας, όταν πολλές φορές τα ακίνητα τα οποία αφορούν δεν έχουν ούτε αυτήν την αξία. Είναι μέτρο που τιμωρεί υπερβολικά τους πολίτες και για τον λόγο αυτό είτε δεν μπορεί να εφαρμοστεί είτε η εφαρμογή του θα φέρει στρεβλά αποτελέσματα».

«Ζητήματα λειτουργίας Κτηματολογίου (άρθρο 134). Η τροποποίηση αφορά τον πρόεδρο της επιτροπής εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να είναι δικηγόρος με πενταετή εμπειρία ή συμβολαιογράφος. Αλήθεια, γιατί όχι μηχανικός; Μήπως αυτοί που συνέταξαν την τροπολογία δεν γνωρίζουν πώς συντάσσεται το Κτηματολόγιο;».

Εμείς θα προσθέσουμε πως έχει γίνει μια παρανόηση όσον αφορά το πρόστιμο, καθώς το νομοσχέδιο αναφέρει πως «βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται και αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 και ανώτερο των 2.000 ευρώ». Κατά συνέπεια, τα 300 ευρώ δεν είναι το κατώτερο πρόστιμο, αλλά η κατώτερη αξία του ακινήτου, επί της οποίας θα υπολογιστεί το πρόστιμο. Καλό είναι να διευκρινιστεί και από το Κτηματολόγιο…

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ