Επιτέλους: Δημόσιο Κτηματολόγιο

Επιτέλους: Δημόσιο Κτηματολόγιο

Δημόσιο Κτηματολόγιο δημιουργεί το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και την ενίσχυση των κρατικών ταμείων, επιχειρώντας παράλληλα να βάλει φρένο στις καταπατήσεις κοινόχρηστων εκτάσεων, όπως ο αιγιαλός, η παραλία και τα δάση, και να κλείσει την πληγή με τα κατεχόμενα και ανταλλάξιμα κτήματα.

Οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας περιλαμβάνουν:

1. Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας: Δημιουργία γεωγραφικού και περιγραφικού μητρώου, στο οποίο καταγράφονται τα συνολικά δεδομένα της δημόσιας περιουσίας, με συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων.
2. Ειδικά ακίνητα: Θα προσδιοριστούν τα όρια δημοσίων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή οικονομικής και πολιτιστικής σημασίας.
3. Μεταβολές στα δημόσια κτήματα: Θα καταχωρούνται ψηφιακά οι χωρικές μεταβολές των δημόσιων κτημάτων των ακτών και των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού.
4. Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών: Θα ενταθεί ο εξορθολογισμός των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου.
5. Κατεχόμενα και ανταλλάξιμα κτήματα: Η τακτοποίηση των κατεχόμενων δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων αποτελεί λύση αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.
6. Αιγιαλοί και παραλίες: Συνέχιση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
7. Απαλλοτριώσεις: Απλοποίηση των διαδικασιών.
8. Σχολάζουσες κληρονομιές: Υλοποίηση προγράμματος ταχείας εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων.
9. Κληροδοτήματα: Ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου των ιδρυμάτων – κληροδοτημάτων.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ