ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ – Η μορφή των πραγμάτων στην τέχνη και τον βίο ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ – Η μορφή των πραγμάτων στην τέχνη και τον βίο ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική

Συγγραφέας
ΦΩΤΗΣ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ 


Το «πράγμα», αν και συνιστά την απαραίτητη βάση επί της οποίας αναδύεται η μορφή ως δυνατότητα της ζωής και της τέχνης, αν και είναι η προϋπόθεση της ίδιας της υλικότητας της πραγματικότητας και της γέννησης του λό­γου, διαφεύγει τον ορισμό του. Ωστόσο, ο μη ορισμός ως κενό σημαίνον είναι αυτός που παράγει ορισμό, τον ιστό του νοήματος, τον κόσμο εντός του οποίου κινούμαστε χρονικά. Παράγει το σημαίνον ως μορφή.
Η μορφή αποτελεί την οριοθέτηση της ώσης του «πράγ­ματος» μέσα από την ατέρμονη διαπάλη του τίποτα με το κάτι, της διάλυσης με τον ορισμό, του άρρητου με τον λόγο. Όταν ο ιστός του νοήματος είναι ανεπαρκής, η τέχνη και η τρέλα αναδύονται ως διαφορετικές μορφές εκβολής της ρευστό­τητας του «πράγματος». Η αρχιτεκτονική ως τέχνη εκφράζει κατεξοχήν την αγωνία για την υπέρβαση του «πράγματος», καθότι η ίδια της η φύση συγχέεται με τη δική του.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ο Φώτης Καγγελάρης είναι Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας Université de Paris, Συγγραφέας.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ISBN 978-960-02-3650-7


Σχολιάστε εδώ