870.000 ευρώ θα κοστίσει το Ταμείο Ανάκαμψης! – Μόνο για τη στελέχωσή του!

870.000 ευρώ θα κοστίσει το Ταμείο Ανάκαμψης! – Μόνο για τη στελέχωσή του!

870.000 ευρώ θα κοστίσει το Ταμείο Ανάκαμψης… Ακόμη, όμως, δεν έχουμε δει στην πράξη ποια θα είναι η στήριξη που θα παρασχεθεί στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα… προικοδοτηθεί με περίπου 700 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 32 δισ. ευρώ θα είναι για το… παράρτημα του Ταμείου στη χώρα μας.

Το μόνο που έχει γνωστοποιηθεί είναι η αμοιβή των μελών του… παραρτήματος του Ταμείου Ανάκαμψης στη χώρα μας, το οποίο θα έχει επικεφαλής έναν διοικητή – μάνατζερ και θα διαθέτει 40 υπαλλήλους.
Η συνολική ετήσια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι 870.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:
• 56.000 ευρώ είναι η αμοιβή του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας,
• 50.000 ευρώ το επίδομα θέσης ευθύνης για τους προϊσταμένους των νέων οργανικών μονάδων,
• 148.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των οργανικών μονάδων,
• 216.000 ευρώ για τη σύσταση 8 θέσεων συνεργατών, που θα συνεπικουρούν το έργο του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας και
• 400.000 ευρώ για την κάλυψη κατά 50% των συνιστώμενων θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας με προσλήψεις προσωπικού.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ