Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
• ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020
Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
• ώρα 17.50: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως.
Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.


Σχολιάστε εδώ