Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής νέων δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στα νησιά Αιγαίου.

Τα έργα κατασκευής νέων δομών είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους διαμένοντες, να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους των νησιών και να προστατευθεί από τις συνέπειες της πανδημίας η δημόσια υγεία τόσο των διαμενόντων όσο και των κατοίκων. Ήδη υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής τριών νέων δομών στα νησιά της Σάμου, Κω και Λέρου, ενώ προγραμματίζεται άμεσα η δημοπράτηση της κατασκευής νέων δομών στη Λέσβο και στη Χίο. 

Η παρακολούθηση και επίβλεψη της ταυτόχρονης κατασκευής των παραπάνω δομών εκφεύγει των δυνατοτήτων της υφιστάμενης στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.  

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η ανάθεση εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης του Υπουργείου ούτως ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεση, χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων κατασκευής νέων δομών φιλοξενίας. 

Η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών γίνεται με πλήρη διαφάνεια μέσω της προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο. Έχει άλλωστε δημοσιευθεί τόσο στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και στη Διαύγεια: 

6ΟΗΡ46ΜΔΨΟ-9ΘΦ Προκήρυξη Σύμβασης Πλαίσιο γιια παροχή συμβούλων

Να σημειωθεί ότι η ανάθεση των υπηρεσιών κρίθηκε απαραίτητη και από τις υπηρεσίες της Ε.Ε., η οποία μάλιστα θα τις χρηματοδοτήσει μέσω του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σε ποσοστό 100%. 

Τέλος, η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στο Υπουργείο για να αναθέσει στον επιλεγέντα Ανάδοχο το σύνολο ή έστω και μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει, μέσω της σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων, όποτε παρουσιαστεί σχετική ανάγκη τμήματα των ζητούμενων υπηρεσιών.


Σχολιάστε εδώ