Νέες αποκαλύψεις την Κυριακή στις “Τυπολογίες”

Νέες αποκαλύψεις την Κυριακή στις “Τυπολογίες”

Την Κυριακή στο «Παρόν» στην έντυπη έκδοση των «Τυπολογιών». Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Εξασφαλίστε έγκαιρα την εφημερίδα. Όλες οι ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζεται για τα ΜΜΕ στο «Τυπολογίες» πριν από το Internet.

Κυριολεκτούμε.


Σχολιάστε εδώ