Πολλές συμπτώσεις… στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Πολλές συμπτώσεις… στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Πράγματι, «το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι προβεβλημένο, το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά», όπως λέει μέλος του.

Το θέμα, το ερώτημα που προκύπτει αυτομάτως, είναι κατά πόσο «οι διαφορετικές απόψεις» που προβάλλουν (κατά σύμπτωση…) μέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τα οποία, κατά σύμπτωση, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, ντόπιων και ξένων, είναι στην απέναντι γραμμή από αυτήν που δημόσια εκφράζουν οι κυβερνήσεις μας, οι χθεσινές και η τωρινή.

Αποστάσεις (υποχωρήσεις θα λέγαμε) που κάθε έλληνας πολίτης δικαιούται να κρίνει. Όταν, μάλιστα, αφορούν την επόμενη μέρα της χώρας μας. Τις εθνικές γραμμές μας.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ