Μεικτές αποδοχές 120.000 ευρώ τον χρόνο – Σύνολο επιβαρύνσεων 88.796, φορολογική σφήνα 74%!

Μεικτές αποδοχές 120.000 ευρώ τον χρόνο – Σύνολο επιβαρύνσεων 88.796, φορολογική σφήνα 74%!

«Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ‘‘φορολογική σφήνα’’, δηλ. το ποσοστό των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων που απορροφά το Δημόσιο σε φόρους και εισφορές, είναι 40,8% στην Ελλάδα έναντι 36% κατά μέσον όρο στις χώρες ΟΟΣΑ (στοιχεία 2019). Το 2015, τα αντίστοιχα στοιχεία ήταν 38,9% στην Ελλάδα και 36,4% στον ΟΟΣΑ, δηλ. η τάση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ανοδική, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι καθοδική.

Η εικόνα χειροτερεύει σημαντικά αν ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις από τον μέσο όρο στην Ελλάδα λόγω της προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας και των ασφαλιστικών εισφορών. Μεικτές αποδοχές ύψους 120.000 ευρώ τον χρόνο σήμερα επιβαρύνονται με 44.700 φόρο εισοδήματος, 8.151 φόρο αλληλεγγύης και 35.945 ασφαλιστικές εισφορές (39,5% εργατικές, εργοδοτικές και εισφορές υγείας επί του πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών 6.500 ευρώ τον μήνα x 14 μήνες). Σύνολο επιβαρύνσεων: 88.796, φορολογική σφήνα 74%!

Συμπερασματικά, η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και των επενδύσεων. Ο στόχος της κυβέρνησης για προσέλκυση επενδύσεων και υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού δεν θα επιτευχθεί χωρίς κατάργηση των αγκυλώ­σεων που εμποδίζουν την αναπτυξιακή τροχιά».

Μιράντα Ξαφά
Senior scholar, Centre for International Governance Innovation (CIGI), Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ)

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ