Να και μια μεγάλη πρωτιά…

Να και μια μεγάλη πρωτιά…

…που ποια χώρα από τις μεγάλες δεν θα τη ζήλευε… Η Ελλάδα παραμένει παγκοσμίως η χώρα με τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία. Αν και ο πληθυσμός της αντιπροσωπεύει το 0,16% του παγκόσμιου πληθυσμού, οι έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 20,6% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 54,28% της χωρητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έλληνες πλοιοκτήτες υπερδιπλασίασαν τη μεταφορική ικανότητα του στόλου τους το διάστημα 2007 – 2019!

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ