Σκανδαλώδεις αξιολογήσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σκανδαλώδεις αξιολογήσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μάθαμε ότι στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχουν κατατεθεί δεκάδες ενστάσεις για την κατάταξη των υποψηφίων διδασκόντων στις θεματικές ενότητες που αφο­ρούν τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Για παράδειγμα, στη θεματική ενότητα για την Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές έχουν τοποθε­τηθεί στην τρίτη δεκάδα της κατάταξης!

Ακόμη μεγαλύτερη α­ντί­δραση έχει ξεσπάσει στη θεματική ενότητα του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου. Υποψήφιοι με μη συναφή αντικείμενα και με σαφώς λιγότερα προσόντα τοποθετήθηκαν, με τρόπο αυθαίρετο και σκανδαλώδη, υψηλότερα από πανεπιστημιακούς διεθνούς κύρους, με δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και με απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο του Αρχαίου Θεάτρου.

Σαν να μην έφταναν αυτά, υποψήφιος στην πρώτη θέση της αναξιοκρατικής αυτής κατάταξης έσπευσε να δηλώσει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook) ότι θα αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Αφήνει, δηλαδή, να εννοηθεί ότι η θέση του συντονιστή της ενό­τητας, που ανατίθεται κατόπιν περαιτέρω αξιολόγησης από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ανοικτού Πανεπιστημίου, είναι ήδη δοσμένη!

Μήπως η σκανδαλώδης αυτή κατάσταση εκθέτει τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, έχει και τον τελικό λόγο; Μήπως τελικά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για τη διασφάλιση του κύρους του, θα πρέπει να προσέξει περισσότερο την επιλογή των αξιολογητών που προ­βαίνουν σε τέτοιου είδους κατατάξεις και να επανεξετάσει το θέμα της δια-­
δικασίας αξιολόγησης; Αναμένομεν…

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ