Τα τέλη δεν έχουν… τέλος – Τι θα πληρώνουμε από το 2021!

Τα τέλη δεν έχουν… τέλος – Τι θα πληρώνουμε από το 2021!

Από το νέο έτος, μετά τις απαραίτητες διορθώσεις στην κτηματολογική βάση, οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης, το οποίο καθορίζεται σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις επί της –πέραν των 20.000 ευρώ– αξίας του δικαιώματός τους και υπολογίζεται με βάση την εκάστοτε τιμή ζώνης του ακινήτου.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ