Μικρά οικονομικά

Μικρά οικονομικά

♦ Ο κορονοϊός κάνει κακό στις ευρωπαϊκές τράπεζες! Ο γερμανικός κολοσσός της Deutsche Bank είχε καθαρές ζημίες 77 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Πριν από έναν χρόνο είχε ζημίες 3,15 δισ. ευρώ, ενώ ανακοίνωσε προβλέψεις για πιστωτικές απώλειες ύψους 761 εκατ. ευρώ. Ακόμη, η ισπανική Banco Santander είχε ζημίες 11 δισ. ευρώ, ενώ η βρετανική Barclays ανακοίνωσε προβλέψεις 1,6 δισ. στερλινών (1,76 δισ. ευρώ) λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων.

♦ Κι άλλο… θαύμα έκανε ο κορονοϊός: Η συνολική αξία των εξαγωγών το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου ήταν 6.283,9 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων στις οποίες η επιμέρους αξία των εξαγωγών παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη του 50% ανήλθε σε 977,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών που αντιστοιχεί σε μείωση μικρότερη του 50% ανήλθε σε 2.292,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 ήταν 12.165,8 εκατ. ευρώ έναντι 14.058,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 13,5%.

♦  Κι άλλο φακέλωμα: Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών που να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός τους, αλλιώς θα επιβάλλεται πρόστιμο 22% επί της διαφοράς ανάμεσα στις ζητούμενες αποδείξεις και σε αυτές που θα έχουν συ­γκεντρωθεί. Τελικά, ο άνθρωπος είναι υπό συνεχή παρακολούθηση, ακόμη και για το τι αγοράζει.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ