Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Πύργο

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Πύργο

Αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο, είναι το θέμα της ερώτησης που κατέθεσαν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Διονύση Καλαματιανού, βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το πανεπιστημιακό τμήμα αυτό αποτελούσε δίκαιο και πάγιο αίτημα της Ηλείας. Η ίδρυσή του, λόγω της σύνδεσής του με την Ολυμπία, διόρθωσε λάθη και παραλείψεις δεκαετιών, όχι μόνο για την Ηλεία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Λόγω του Ολυμπισμού θα τύγχανε παγκόσμιας προβολής και ανταπόκρισης, καθώς συνδέεται με τη γη που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εύλογα, λοιπόν, η ίδρυση και λειτουργία γυμναστικής ακαδημίας στην Ηλεία, στην Ολυμπία, οφείλει ν΄ αποτελεί προτεραιότητα.

Επειδή, το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο, έχει ιδρυθεί με το Ν. 4610/2019.

Επειδή, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είχε εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας του για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επειδή οι εκπρόσωποι του Δήμου Πύργου δηλώνουν δημόσια ότι προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια υλοποίησης έργων αρμοδιότητάς τους, ώστε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό τμήμα με τις απαραίτητες υποδομές.

Επειδή, η αναστολή λειτουργίας του δεν τεκμηριώθηκε με στοιχεία, ούτε με κάποιο βάσιμο λόγο.

Επειδή, το τμήμα αυτό, λόγω της σύνδεσής του με την Αρχαία Ολυμπία, μπορεί να καταστεί παγκόσμιο κέντρο ανάδειξης του Ολυμπισμού, που θα προβάλει διεθνώς τη Χώρα μας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν την Υπουργό Παιδείας: 

-Σκοπεύει να μεριμνήσει για τη λειτουργία του ήδη ιδρυθέντος τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο, του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί με τον Ν. 4653/2020; Πότε σχεδιάζει την έναρξη λειτουργίας του τμήματος;

-Θα λάβει υπόψη της τον ισχυρό συμβολισμό που διακατέχει το συγκεκριμένο τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με δεδομένο την σύνδεσή του με την Αρχαία Ολυμπία και την παγκόσμια προβολή του, λόγω του Ολυμπισμού;

-Θα αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία, η οποία αναμένει για δεκαετίες τη λειτουργία του τμήματος αυτού;

-Εξετάζει την ίδρυση νέου τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε άλλο νομό ενώ εκκρεμεί η λειτουργία του ήδη ιδρυθέντος στη γη της Ολυμπίας;


Σχολιάστε εδώ