Στη φτώχεια 698.454 νοικοκυριά!

Στη φτώχεια 698.454 νοικοκυριά!

Σε σύνολο 4.123.242…

-Τα μέλη τους ανέρχονται σε 1.881.600

Βαδίζουμε μια χαρά… Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρέθηκαν πέρυσι 3.161.900 άτομα, ήτοι το 30% (το ένα τρίτο περίπου) του πληθυσμού της χώρας μας.

Σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκονταν πέρυσι 698.454 νοικοκυριά, σε σύνολο 4.123.242, τα μέλη των οποίων ανέρχονται σε 1.881.600 άτομα σε συνολικό πληθυσμό 10.534.857 ατόμων.

Από τον πληθυσμό ηλικίας 18 – 64 ετών που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 31,4% είναι Έλληνες και το 53,7% αλλοδαποί που μένουν εδώ.

Το κατώφλι της φτώχειας προσδιορίζεται σε 4.917 ευρώ τον χρόνο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 10.326 ευρώ για νοικοκυριό με δύο ενηλίκους και δύο εξαρτώμενα παιδιά κάτω των 14 ετών και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, που εκτιμήθηκε σε 8.195 ευρώ.

Το μέσο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα ανέρχεται σε 9.382 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα κοινωνικά επιδόματα συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στη συνέχεια οι συντάξεις κατά 25,2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (μαζί με τις συντάξεις) αποτελούν το 31,6% του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, με τις συντάξεις να αναλογούν στο 83,2% και τα κοινωνικά επιδόματα μόλις στο 16,8% του ποσοστού αυτού!

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ