Χαμηλότοκα δάνεια από το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Χαμηλότοκα δάνεια από το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Για την καταπολέμηση της ανεργίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά της να περιορίσει τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού στην αγορά εργασίας, σύστησε το πρόγραμμα «Υποστήριξη για τον περιορισμό των κινδύνων ανεργίας σε περίπτωση έκτακτης feανάγκης» («Support to mitigate Unemployment Risks in case of Emergency»), ή πιο απλά «SURE».

Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα εργαλείο χρηματοδότησης της ΕΕ προς τα κράτη-μέλη της, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις που, επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας λόγω της πανδημίας, ενδέχεται να προχωρήσουν σε απολύσεις του προσωπικού τους.

Ακριβώς για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο, έρχεται το πρόγραμμα «SURE» και χορηγεί χαμηλότοκα δάνεια προς ενίσχυση της απασχόλησης. Το ποσό που πρόκειται να χορηγηθεί συνολικά προς τα κράτη-μέλη θα φτάσει τα 100 δισ. ευρώ, από τα οποία 1,4 δισ. ευρώ αναμένεται να διοχετευθούν προς τη χώρα μας.

Η κυβέρνηση προχώρησε ήδη στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης για το «SURE», παρέχοντας τις σχετικές εγγυήσεις ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση και στην εφαρμογή του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το οποίο είναι η προέκταση και η απεικόνιση του «SURE» στη χώρα μας. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται συνολικά με 1,01 δισ. ευρώ και θα καλύψει επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Οκτωβρίου, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις των αερομεταφορών, οι οποίες θα μπορούν να ενισχυθούν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις που θα εντα­χθούν στο πρόγραμμα αυτό θα μπορούν να μειώνουν μέχρι και στο μισό τον χρόνο εργασίας μέρους ή και του συνόλου των εργαζομένων τους, καταβάλλοντας αντίστοιχα και το 50% της αμοιβής τους. Το υπόλοιπο 50% της αμοιβής που δεν θα δίνεται στον εργαζόμενο θα έρχεται το κράτος και θα το καλύπτει κατά 60%. Με αυτό τον τρόπο επιφέρεται μόνο μια μείωση της τάξεως του 20% επί των συνολικών αποδοχών του εργαζομένου, παρότι αυτός θα δουλεύει για τον μισό χρόνο.

Εάν το 80% των αποδοχών που ουσιαστικά θα λαμβάνει ο εργαζόμενος για αυτήν τη χρονική περίοδο υπολείπεται του κατώτατου μισθού, που είναι 650 ευρώ μεικτά, θα έρχεται και πάλι το κράτος μέσω αυτού του προγράμματος και θα καλύπτει τη διαφορά, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει λιγότερα χρήματα από αυτά που αντιστοιχούν στον κατώτατο μισθό.

Πέραν αυτού, η Πολιτεία προβλέπεται να καλύψει μέσω του προγράμματος και το 60% των εργοδοτικών εισφορών για την περίοδο κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν θα απασχολείται στην επιχείρηση. Είναι μια πρόβλεψη που στοχεύει ακριβώς στο να περιορίσει τον πάντοτε υπαρκτό κίνδυνο του να προχωρήσουν οι πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις σε απολύσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάρτιο, το ποσοστό της ανεργίας είχε διαμορφωθεί στο 14,4% έναντι 18,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2019, με τους ανέργους να φτάνουν συνολικά στα 653.686 άτομα, μειωμένοι κατά 203.288 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019. Πλέον, όμως, αυτή η εικόνα, λόγω του γενικευμένου lockdown εξαιτίας της πανδημίας, έχει ανατραπεί, καθιστώντας προγράμματα όπως το «SURE» και το «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» κάτι περισσότερο από επιβεβλημένα.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), 1,6 δισ. εργαζόμενοι παγκοσμίως (περίπου το ήμισυ του συνολικού εργατικού δυναμικού στον πλανήτη μας) αναμένεται να βιώσουν άμεσα τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στο βιοτικό τους επίπεδο. Αυτό θα συμβεί λόγω του περιορισμού του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους, αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΔΟΕ αναμένεται, ιδίως για τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ, να υπάρξει μείωση των ωρών απασχόλησης του εργατικού δυναμικού τουλάχιστον κατά 11,8%.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ