Δάνεια 10,6 δισ. πουλάει η Alpha Bank

Δάνεια 10,6 δισ. πουλάει η Alpha Bank

Σε τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου «Galaxy», που είχε… παγώσει λόγω της πανδημίας, προχωράει η Διοίκηση της Alpha Bank. Η αξία τού εν λόγω χαρτοφυλακίου έχει προσδιοριστεί στα 12 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της τράπεζας, σε πρώτη φάση θα δοθούν για τιτλοποίηση δύο χαρτοφυλάκια, με εξασφαλίσεις συνολικού ύψους 7,6 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται ένα χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων, αξίας 1,9 δισ. ευρώ, και ένα χαρτοφυλάκιο λιανικής, αξίας 5,7 δισ. ευρώ. Συν ένα τρίτο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, αξίας 3 δισ. ευρώ. Ήτοι, σύνολο 10,6 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, στον Όμιλο Intrum πουλήθηκε το χαρτοφυλάκιο «Aeolus», συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ (λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ), το οποίο αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχει­ρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπως ανακοίνωσε η PQH, ο ειδικός εκκαθαριστής.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ