Κρίσιμες επισημάνσεις για τον χώρο της Υγείας…

Κρίσιμες επισημάνσεις για τον χώρο της Υγείας…

«Κάθε χρόνο παράγουμε ε­τησίως 7.000 κάθε εί­δους επαγγελματιών υγείας, ενώ το σύστημα απασχολεί ετησίως περί τις 2.000 (αφαιρουμένων των συνταξιοδοτήσεων), δημιουρ­γώντας ανέργους, υπο-απα- σχολουμένους (ιδιωτικά) ή μεταναστεύοντες (στο εξωτερικό)», επισημαίνει σε άρθρο του ο καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νίκος Πολύζος.

Προχωρεί, όμως, και πα­ραπέρα, στην… καρδιά του προβλήματος: «Στο ΕΣΥ, 80.000 περίπου απασχολούμενοι, για πλέον των 100 νοσοκομείων και 30.000 κλινών, λαμβάνουν ετησίως άνω των 3 δισ. ευρώ. Με βάση διεθνείς δείκτες, αλλά και ελληνικές προδιαγραφές, απαιτούνται άλλοι-ες 10.000, εκτός αν μειώσουμε νοσοκομειακές δραστηριότητες. Η ετήσια αξιολόγηση γίνεται μάλλον ισοπεδωτικά (π.χ. όλοι-ες καλοί-ές) και δεν έχει κίνητρα (π.χ. μισθού και παραγωγικό­τητας) και αντικίνητρα. Στις απομακρυσμένες περιοχές, τα κίνητρα πρέπει να είναι κι άλλα», υπογραμμίζει ο καθηγητής κ. Νίκος Πολύζος.

Θέματα τα οποία θα μπο­ρούσαμε να πούμε μετά βεβαι- ότητας ότι ποτέ δεν έχουν απασχολήσει τους… περαστικούς πολιτικούς από την καρέκλα του υπουργού Υγείας. «Ό,τι διατάξετε, χαλί να γίνω, αρκεί να μη χάσω την καρέ­κλα…».

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ