Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες

Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες

Για να μην ξεχνιόμαστε…

-Πού έχουν φτάσει τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά δάνεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ (Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) αυξήθηκε το δ’ τρίμηνο του 2019 κατά 3,432 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 23,537 δισ. ευρώ έναντι 20,105 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 6,400 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019 από 5,408 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των ατομικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,017 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε στα 3,273 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων παρουσίασε αύξηση κατά 1,422 δισ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε στα 13,863 δισ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1,434 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11,539 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2,317 δισ. ευρώ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ