Ο κορονοϊός φέρνει την τηλεργασία…

Ο κορονοϊός φέρνει την τηλεργασία…

-Μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα έως και 50%!

«Η ενίσχυση της τηλεργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία στη χώρα μας σημείωσε πτώση κατά 12% στα χρόνια της κρίσης. Τα οφέλη είναι σημαντικά και αμοιβαία για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte αλλά και του Eurofound της Ε.Ε., τα κέρδη για τις επιχειρήσεις είναι ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα έως και 50%, να συμβάλει στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών και να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα.

Ο κορωνοϊός επέφερε μια απότομη, ραγδαία αύξηση της τηλεργασίας. Η εξ αποστάσεως εργασία είναι διαφορετική εργασία. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να μάθει πώς να κατανέμει τον χρόνο του, σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό. Αρκετοί εργαζόμενοι έχουν πρόβλημα να συγκεντρωθούν στο σπίτι. Τα διοικητικά στελέχη θα κληθούν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα αντικειμενικά κριτήρια αποτελεσματικότητας και λιγότερο στα υποκειμενικά.

Η εμπειρία που θα αντλήσουμε θα μας δώσει μια καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες, αλλά και για τις αδυναμίες της εξ αποστάσεως εργασίας. Επίσης, για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας».

Κωνσταντίνος Μπίτσιος
Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Φωτό: exportnews.gr


Σχολιάστε εδώ