Ανάσα ζωής… για 80.000 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ

Ανάσα ζωής… για 80.000 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ

Ανάσα ζωής για 80.000 δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ): Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η ρύθμιση των οφειλών τους.

Προβλέπεται αύξηση κατά 10 χρόνια στην αποπληρωμή των δανείων, χωρίς τόκους, και διαγραφή χρέους μέχρι 6.000 ευρώ. Επίσης, μειώνεται κατά 15% το αρχικό ποσό δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες.

Προβλέπεται ακόμη ότι, αν κατά την κατάθεση της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση έχει καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 60% του τελικού ποσού του δανείου, θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί το δάνειο.

Οι δανειολήπτες που αποδεδειγμένα ανήκουν στην ομάδα των πολυτέκνων δικαιούνται έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει μετά τη διαγραφή του 15% του αρχικού ποσού.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ