ΕΛΣΤΑΤ – Αυτοκινήτων και μηχανές: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις το δ’ τρίμηνο του 2019

ΕΛΣΤΑΤ – Αυτοκινήτων και μηχανές: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις το δ’ τρίμηνο του 2019

Αύξηση 9,9% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό και λιανικό εμπόριοεπισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019 σημείωσε αύξηση 3,3%. Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,3% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στην πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων παρουσίασε αύξηση 11,4% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019 σημείωσε αύξηση 4,4%. Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,4% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019.

Συγκεκριμένα

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 9,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, αύξηση 3,3%.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 11,4% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, αύξηση 4,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019 παρουσίασε αύξηση 2,3%.\

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 του Δ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 2,4%.


Σχολιάστε εδώ