Τα φέσια του Δημοσίου προς τους Ιδιώτες ανέρχονται σε…

Τα φέσια του Δημοσίου προς τους Ιδιώτες ανέρχονται σε…

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους σε ιδιώτες ανέρχεται σε 2,26 δισ. ευρώ.

Τα χρέη άνω των 90 ημερών είναι 566,8 εκατ. ευρώ, οι δε εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω των 90 ημερών ήταν 213,7 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2019.
Πέραν αυτών των οφειλών, το Δημόσιο χρωστάει 590,5 εκατ. ευρώ στις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ