Με υποκειμενικά κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση!

Με υποκειμενικά κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση!

– Οδηγίες αποστέλλονται στον πρέσβη όταν απαιτείται…

Από τον πρέσβη ε.τ. κ. Δημοσθένη Στωίδη πήραμε την παρακάτω επιστολή:
«Αγαπητό ‘‘ΠΑΡΟΝ’’,
Στο λήμμα ‘‘έχουν μείνει από λεφτά οι πρεσβείες και τα προξενεία’’ της μόνιμης στήλης ‘‘Υπουργείο Εξωφρενικών’’ επιθυμώ να παρατηρήσω ότι: α) Ο περιορισμός των πιστώσεων / λειτουργικών δαπανών δεν είναι καινοφανές φαινόμενο. β) Η διαδικασία της αξιολόγησης του προσωπικού εφαρμόζεται ήδη προ πολλού. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των Φύλλων Αξιολόγησης, το οποίο συχνά συντάσσεται ως δεν όφειλε με συναισθηματική φόρτιση και υποκειμενικά κριτήρια. γ) Ο έλεγχος των πεπραγμένων κάθε Έμμισθης Αρχής αποτελεί νέο φιλόδοξο μέτρο, το οποίο κρίνεται χρήσιμο για τη βελτίωση της απόδοσης και επίδοσης των Διπλωματικών Αποστολών. δ) Στα καθήκοντα της πρεσβείας εντάσσεται η πάγια εκπροσώπηση της πατρίδας, δίχως απαραίτητα να αναμένονται οδηγίες. Αυτές αποστέλλονται όταν απαιτείται».

exofrenikos@hotmail.com

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ