Γ. Καρούζος: Η νέα μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό

Γ. Καρούζος: Η νέα μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό


Του
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
Δικηγόρου – Εργατολόγου


Καθοριστική αλλαγή επιφέρουν στο νέο Ασφαλιστικό οι συντελεστές αναπλήρωσης. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές αναπλήρωσης θα αλλάξουν για όσους έχουν συμπληρώσει 30 έτη ασφάλισης και 30 έτη και 1 ημέρα ασφάλισης. Για εκείνους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης ο συντελεστής αναπλήρωσης θα αυξηθεί στο 50,5% από το 42,8% που είναι σήμερα.

Η εν λόγω μεταρρύθμιση αφορά άμεσα την ανταποδοτική σύνταξη τριών ο­μάδων συνταξιούχων. Ειδικότερα, η πρώτη αποτελείται από όσους έχουν συ-­
μπληρώσει τα ανωτέρω έτη πριν από τον Μάιο του 2016. Η δεύτερη από όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τη δημοσίευση του «νόμου Κατρούγκαλου» (Μάιος 2016). Η τελευταία κατηγορία αφορά εκείνους που υποβάλλουν αίτηση σύνταξης στον τρέχοντα χρόνο.

Περαιτέρω, αποκρυσταλλώνεται η νομοθετική πρόβλεψη δημιουργίας έξι κατηγοριών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των οποίων αποσυνδέεται πια από το εισόδημά τους. Επιπλέον, προβλέπεται μία εισφορά για τους μισθωτούς που ταυτόχρονα είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες.
Σημαντική και καίρια ρύθμιση αποτελεί η πρόβλεψη ότι στους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται θα καταβάλλεται το 70% της σύ­νταξής τους. Κρίνεται αναγκαίο να τονισθεί ότι ο νομοθέτης, μη διακρίνοντας, περιλαμβάνει στην εν λόγω κατηγορία τόσο τους συνταξιούχους δημοσίου, όσο και ιδιωτικού τομέα.

Η επικουρική σύνταξη αποτέλεσε αξιοσημείωτο πεδίο αλλαγών στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, καταργείται το «ψαλίδι» του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης κάτω των 1.300 ευρώ. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία νοητού κεφαλαιοποιητικού συστήματος, με συμμετοχή ακόμη και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν είχαν επικουρική ασφάλιση.
Ακόμη, στον νέο νόμο συμπεριλήφθη και η θεσμοθέτηση του e-ΕΦΚΑ και της ενοποίησης ΕΦΚΑ με ΕΤΕΑΕΠ.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τα αναδρομικά συντάξεων, αναδείχθηκαν δύο κατηγορίες αυτών. Η πρώτη αφορά τα αναδρομικά του κρίσιμου δεκαμήνου (Ιούλιος 2015 – Μάιος 2016), για τα οποία αναμένεται απόφαση της πιλοτικής δίκης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα αναδρομικά από 1/10/2019 μέχρι σήμερα, τα οποία θα καταβληθούν το Πάσχα με τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση το νέο νομοσχέδιο. Αφορούν συντάξεις πριν από τον Μάιο του 2016 και μετά.

Αναλυτικά, οι προ του Μαΐου 2016 συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά δεν θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους. Θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά μέχρι το 2023. Οι δε συ­νταξιούχοι από τον Μάιο του 2016 και εντεύθεν θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Οι συνταξιούχοι της επικουρικής σύνταξης θα λάβουν στο σύνολό τους τις περικοπές που υπέστησαν στο ποσό που ξεπερνούσε το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης κάτω των 1.300 ευρώ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ