Κτηματογράφηση: Ξεκινά η ανάρτηση στην Αθήνα

Κτηματογράφηση: Ξεκινά η ανάρτηση στην Αθήνα

Στις 10 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία της ανάρτησης για τον Δήμο Αθηναίων, η οποία θα κρατήσει δύο μήνες, συν άλλους δύο για τους εκτός Ελλάδας ιδιοκτήτες.

Με την ανάρτηση δημοσιοποιείται η καταγραφή των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και η μετέπειτα επεξεργασία τους από νομικούς και τοπογράφους.

Έτσι δίνεται σε όλους η δυνατότητα ελέγχου, επιβεβαίωσης ή και διόρθωσης τυχόν λαθών.

Η ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: Με την ανάρτηση συνολικά των πινάκων και διαγραμμάτων στο αρμόδιο για κάθε περιοχή γραφείο κτηματογράφησης και την ταχυδρομική αποστολή αποσπασμάτων του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος σε κάθε δικαιούχο και με την ηλεκτρονική ανάρτηση που θα γίνει στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε δικαιούχο, αφού δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τον αφορούν.

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ή ένσταση μπορεί να υποβάλει εκτός από τον δικαιούχο και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του υποθηκοφυλακείου.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ