Στοίχημα για την κυβέρνηση η άμεση λειτουργία του e-ΕΦΚΑ – Τα βήματα για την υλοποίηση

Στοίχημα για την κυβέρνηση η άμεση λειτουργία του e-ΕΦΚΑ – Τα βήματα για την υλοποίηση

-Μέσα στο 2020 το 35% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης θα βγαίνει άμεσα – Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η έκδοση πολλών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασφαλισμένου

Εγκρίθηκε την Πέμπτη, από το ΔΣ του ΕΦΚΑ, το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του φορέα για το 2020, και το έτος αυτό θα είναι το ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του.

Με βάση το σχέδιο αυτό, το 2020 πρόκειται να αναπτυχθούν επτά πυλώνες, με συνολικά 40 δράσεις, οι οποίες θα μετασχηματίσουν το σημερινό δυσλειτουργικό οικοδόμημα του ΕΦΚΑ σε μια σύγχρονη και λειτουργική υπηρεσία, φιλική προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του φορέα. Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος θα απαιτηθεί η ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών. Και αυτές είναι:

1. Ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων ψηφιακών και μηχανογραφικών υποδομών
Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι θα πρέπει να γίνει η μεταφορά των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών του φορέα στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επιπλέον, θα υπάρξει η προμήθεια νέας γενιάς υπολογιστών, αφού οι σημερινοί θεωρούνται πεπαλαιωμένοι, ενώ θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των αρχείων του φορέα, κάτι που θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό για την ηλεκτρονική έκδοση των συντάξεων.

2. Ο διοικητικός μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ
Κάτι που προϋποθέτει την εισαγωγή εφαρμογών και συστημάτων που θα επιλύουν προβλήματα γραφειοκρατίας, όπως είναι, για παράδειγμα, η εισαγωγή μηχανημάτων POS, που, κατά παράδοξο τρόπο, δεν διέθεταν μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες του φορέα.

Επίσης, προβλέπεται η ηλεκτρονική έκδοση και επίδοση διοικητικών πράξεων, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων καθώς και η χορήγηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) σε όλους τους υπαλλήλους του φορέα. Αυτό το τελευταίο, όμως, προκαλεί τον χλευασμό πολλών εργαζομένων του ΕΦΚΑ, καθώς, όπως μας αναφέρουν, στις υπηρεσίες τους δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, πέραν κάποιων ελάχιστων υπολογιστών, που συνήθως είναι των διευθυντών.

Οπότε τι να την κάνουν την ηλεκτρονική διεύθυνση, όταν δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο;

3. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα
Στον συγκεκριμένο πυλώνα θα υλοποιηθούν δράσεις, όπως της ενοποίησης των 28 διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων απονομής συ­ντάξεων, που εξακολουθούν και λειτουργούν ακόμα και σήμερα και προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία καταργήθηκαν με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

Επίσης, θα αναπτυχθεί το πληροφοριακό σύστημα θεμελίωσης και απονομής συντάξεων με την ονομασία «ΑΤΛΑΣ», ενώ θα δημιουργηθούν ξεχωριστά πληροφοριακά συστήματα, που σχετίζο­νται με την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, τη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης του ΕΦΚΑ (ΠΥΣΥ) καθώς και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του φορέα μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή μέσω διαδικτύου.

4. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Η νέα ηγεσία του φορέα έχει εναποθέσει πολλά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα, διότι μέσω αυτών προσδοκά αφενός να επιλύσει χρονίζοντα ζητήματα που σχετίζονται με την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ώστε αυτοί να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες του φορέα, αφετέρου να αντιμετωπίσει την υποστελέχωση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Έτσι, οι δράσεις που πρόκειται να συμβάλουν σ’ αυτήν την προσπάθεια έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, την ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως συνταξιοδότησης αλλά και της απονομής της συ­ντάξεως, την ηλεκτρονική χορήγηση διαφόρων τύπων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, για τα οποία οι ασφαλισμένοι σήμερα υποχρεώνονται να προσέλθουν στις υπηρεσίες του φορέα.

Επίσης, άλλες σημαντικές δράσεις είναι η μηνιαία ηλεκτρονική απόδοση της ασφαλιστικής ιστορίας του κάθε ασφαλισμένου, κάτι που θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση φαινομένων ανασφάλιστης ή υποδηλούμενης εργασίας, η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των ΑΠΔ ακόμα και για τις περιπτώσεις που σήμερα αυτό γινόταν μέσω των υποκαταστημάτων του πρώην ΙΚΑ, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα.

5. Διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου
Η διοίκηση του ΕΦΚΑ πιστεύει ότι η ηλεκτρονική σύζευξη του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ με της ΑΑΔΕ ή του ΣΕΠΕ αλλά και του υπουργείου Εσωτερικών αλλά και Αμύνης θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση φαινομένων εισφοροαποφυγής αλλά και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

6. Δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων
Για τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ απαραίτητο συστατικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους του φορέα, οπότε προγραμματίζεται να προχωρήσει εντός του έτους η μετεκπαίδευσή τους στη χρήση των νέων ηλεκτρονικών και ψηφιακών εφαρμογών.

7. Διασφάλιση και προστασία των προσωπικών δεδομένων
Η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προϋποθέτει τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων για τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, τα στοιχεία των οποίων θα βρίσκονται πλέον στη διάθεση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Οπότε, για τη μεγαλύτερη προστασία τους, πρόκειται να δημιουργηθεί αυτοτελές γραφείο που θα αναλάβει ακριβώς αυτόν τον ρόλο, ενώ επίσης θα δημιουργηθεί και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά τα διεθνή πρότυπα.

Με αυτές τις στρατηγικές και δράσεις αλλά και με τις οργανωτικές αλλαγές που πρόκειται να γίνουν ως προς το σύστημα απονομής των συντάξεων, η διοίκηση του ΕΦΚΑ αλλά και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ευελπιστούν να καταφέρουν να υλοποιήσουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις τους για τη διεκπεραίωση των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που παρέλαβαν από τους προκατόχους τους, επιτυγχάνοντας, ταυτόχρονα, το πέρασμα του Ενιαίου Φορέα από τη «λίθινη» εποχή, στην οποία βρίσκεται, στην εποχή του internet και των ηλεκτρονικών μέσων. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε…

ΤΟ ΠΑΡΟΝ


Σχολιάστε εδώ