Δείτε πόσο είναι το μέσο ημερομίσθιο

Δείτε πόσο είναι το μέσο ημερομίσθιο

Σε 50,67 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο για ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 1.166,76 ευρώ.

Στη μερική απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο είναι 24,68 ευρώ και ο μέσος μισθός 409,21 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που υποβλήθηκαν για τον Μάιο του 2019.


Σχολιάστε εδώ