Προς το παρόν…

Προς το παρόν…

Σήμερα λειτουργεί Κτηματολόγιο (δηλαδή, όπου υπήρχαν υποθηκοφυλακεία αντικαταστάθηκαν από κτηματολογικά γραφεία), περίπου στο 6,2% της έκτασης της χώρας (περίπου στο 17% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων).

Το πρόσφατο πρόγραμμα αφορά 86 εκατομμύρια στρέμματα ως έκταση (το 65% του συνόλου της έκτασης της χώρας) ή 16 εκατομμύρια δικαιώματα (το 42% των συνολικών δικαιωμάτων).


Σχολιάστε εδώ