Λεφτά δεν υπάρχουν πια…

Λεφτά δεν υπάρχουν πια…

Απόδειξη, το ότι το 61% των Ελλήνων πλήρωσε εκπρόθεσμα έναν λογαριασμό του τους τελευταίους 12 μήνες, και μάλιστα για τις 7 από τις 10 περιπτώσεις είναι συνηθισμένο γεγονός.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην έρευνα που πραγματοποίησε η σουηδική εταιρεία Intrum σε δείγμα 24.000 καταναλωτών από 24 ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι το διπλάσιο από το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη (33%).

Υπάρχει και άλλη μια αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα: Είναι η χώρα στην οποία καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό (40% έναντι 24% που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος) αυτών που έχουν δανειστεί χρήματα ή έχουν φτάσει την πιστωτική τους κάρτα στο όριό της!


Σχολιάστε εδώ