Για όσους ψάχνουν δουλειά

Για όσους ψάχνουν δουλειά

• Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι στον αέρα. Αφορούν συνολικά 550 ανέργους ηλικίας 18 – 30 ετών και 22 – 39 ετών για φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

• Την πρόσληψη 300 ατόμων αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για 289 θέσεις τακτικού προσωπικού και 11 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί 900 νέους πτυχιούχους που θέλουν να εργαστούν σε ένα πολυεθνικό και πολύγλωσσο περιβάλλον να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Όσοι επιλεγούν θα εργάζονται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και θα λαμβάνουν επίδομα 1.313,37 ευρώ τον μήνα. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης διαρκεί πέντε μήνες.


Σχολιάστε εδώ