Οι Έλληνες είναι οι πιο αισιόδοξοι…

Οι Έλληνες είναι οι πιο αισιόδοξοι…

…οικονομικοί διευθυντές στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte. Οι 56 στους 100 δηλώνουν αισιοδοξία για την πορεία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, μόλις το 15% δηλώνει απαισιόδοξο, ενώ το υπόλοιπο 29% θεωρεί ότι η επιχείρηση θα έχει σταθερή πορεία.

Αισιόδοξοι είναι και οι ρώσοι οικονομικοί διευθυντές σε ποσοστό 51%, με μόλις το 11% να δηλώνει απαισιόδοξο. Οι γερμανοί οικονομικοί διευθυντές δηλώνουν αισιόδοξοι σε ποσοστό 8%, με το 46% να είναι απαισιόδοξο.

Στην έρευνα της Deloitte συμμετείχαν 1.371 οικονομικοί διευθυντές από 19 χώρες της Ευρώπης, από τους οποίους πάνω από 40 ήταν Έλληνες.


Σχολιάστε εδώ