Ανακάλυψαν την Airbnb και οι Έλληνες

Ανακάλυψαν την Airbnb και οι Έλληνες

Μάλιστα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι 2 στους 10 Έλληνες καταφεύγουν στις υπηρεσίες τής εν λόγω πλατφόρμας.

Και με την ευκαιρία άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο: Το 87,8% των χρηστών του διαδικτύου αναφέρει ότι το χρησιμοποιεί καθημερινά. Μάλιστα, οι 8 στους 10 (83,4%) συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει από φορητή συσκευή (κυρίως κινητό).


Σχολιάστε εδώ