ΔΝΤ: Βλέπει υψηλότερη ανάπτυξη, αμφισβητεί τον δημοσιονομικό στόχο του 2020 – Σκληρή απάντηση της Ελλάδας

ΔΝΤ: Βλέπει υψηλότερη ανάπτυξη, αμφισβητεί τον δημοσιονομικό στόχο του 2020 – Σκληρή απάντηση της Ελλάδας

– Χαμηλότερα πλεονάσματα συστήνει το ΔΝΤ

Μία έκθεση που επιμένει μεν στην ανάγκη για χαμηλότερα πλεονάσματα και περιλαμβάνει βελτίωση κάποιων προβλέψεων για την οικονομία όπως υψηλότερο πλεόνασμα φέτος (στο 3,7% από 3,5% του ΑΕΠ προηγουμένως) και οριακά ισχυρότερη ανάπτυξη (κατά 0,1% το 2020), αλλά αφήνει πολλές αιχμές για την επιτυχία των δημοσιονομικών και των αναπτυξιακών στόχων, κοινοποίησε σήμερα το ΔΝΤ.

Περιλαμβάνει επίσης επισημάνσεις για τις μεταρρυθμίσεις και το χρέος, ζητά κατάργηση της προστασίας α’ κατοικίας και αλλαγή μείγματος πολιτικής, προκαλώντας σκληρή απάντηση της κυβέρνησης μέσω του εκπροσώπου της στο Ταμείο για μία έκθεση που βασίζεται στο παρελθόν και υποτιμά τις θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.

Στην έκθεση του ΔΝΤ γίνεται λόγος για “επίτευξη συναίνεσης με τους ευρωπαίους εταίρους σχετικά με χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα που θα παράσχουν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης, αλλά δεν θα υποκαταστήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Καλύτερος προγραμματισμός για τους φορολογικούς κινδύνους, μαζί με έναν μηχανισμό εξομάλυνσης που θα επιτρέπει προσωρινές αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους σε περίπτωση σοκ, θα βοηθούσε”.

“Τρύπα” το 2020

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εν λόγω έκθεση εκτιμά ότι υπερκαλύπτεται ο δημοσιονομικός στόχος για φέτος (3,7% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα, βελτιώνοντας την πρόβλεψη κατά 0,2% έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεών του) αλλά κάνει σαφές ότι αυτό δεν θα καταστεί εφικτό το 2020 (3,1% πρωτογενές πλεόνασμα) ούτε στη συνέχεια (2,7% με 2,2% πρωτογενές πλεόνασμα από το 20221 έως το 2024), λόγω των ασκούμενων πολιτικών. Πρόκειται για μία θέση με την οποία δεν διαφωνεί μόνο η Αθήνα αλλά και η Επιτροπή που έχει ήδη έχει ήδη επιβεβαιώσει την επίτευξη του στόχου το 2020 και το 2021.

Αναφέρει επιπλέον ότι προκειμένου να καλύψει η κυβέρνηση τον στόχο μπορεί να επαναλάβει και τον επόμενο χρόνο την επιλογή της υποεκτέλεσης του προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων.

“Παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης για ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για το 2020, το ΔΝΤ προβλέπει πως το πρωτογενές πλεόνασμα θα μειωθεί στο 3% του ΑΕΠ στο πλαίσιο των τρεχουσών πολιτικών” εκτιμώντας επίσης ότι τα μέτρα εξισορρόπησης “είναι ανεπαρκή ή / και εξαιρετικά αβέβαια.”

Η έκθεση βιωσιμότητας δείχνει “κινδύνους για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ασθενέστερης ανάπτυξης, των χαμηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων ή / και της υλοποίησης των ενδεχόμενων υποχρεώσεων” όπως είναι οι αποφάσεις του ΣτΕ, αναφέρει το Ταμείο.

Κριτική ασκεί και για το εργασιακό, επιμένοντας στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στη μείωση της δαπάνης για συντάξεις ώστε να αλλάξει το “μείγμα” πολιτικής και να γίνει πιο αναπτυξιακό.

Σκληρή απάντηση της Ελλάδας

Η ελληνική πλευρά  μέσω του εκπροσώπου στο ΔΝΤ Μιχάλη Ψαλιδόπουλου και της επιστολής του (που περιλαμβάνεται στο πακέτο εκθέσεων που σήμερα ανακοινώθηκαν) προέβη σε μια ιδιαίτερη έντονη απάντηση, αναφέροντας ότι  η έκθεση του Ταμείου δίνει υπερβολική έμφαση στο παρελθόν και σε προκλήσεις και υποτιμά τις θετικές πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά τις προοπτικές – τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μεσοπρόθεσμες – της ελληνικής οικονομίας. Όπως επισημαίνεται  είναι σαφές ότι οι ελληνικές αρχές υποεκτιμούν ότι οι οικονομικές προοπτικές της χώρας μας είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι περιγράφονται στην έκθεση του ΔΝΤ.

Καλείται μάλιστα το Ταμείο στις επόμενες εκθέσεις του να προχωρεί σε πολύ πιο ισόρροπη αποτίμηση και να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον.

Αναφέρεται σε περιγραφές του Ταμείου που είναι ανακριβείς και δεν συνιστούν μια ισορροπημένη εκτίμηση των οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα κατά την εποχή του προγράμματος.

Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι η κυβέρνηση “έχει την ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας και έχει εκλεγεί με εντολή να την εφαρμόσει και ως εκ τούτου υπάρχει ισχυρή κοινωνική συναίνεση”.

Επισημαίνεται επίσης ότι “οι αναπτυξιακές και δημοσιονομικές προβλέψεις των ελληνικών αρχών, όπως αναφέρονται στο σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2020 είναι πολύ πιο αισιόδοξες” από αυτές που εκτιμά το ΔΝΤ.

Η ελληνική πλευρά εκτιμά επίσης ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους από το ΔΝΤ “είναι εξαιρετικά απαισιόδοξη, διότι δεν λαμβάνει υπόψη την εντονότατη μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και των επιτοκίων δανεισμού που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και ειδικότερα τους τελευταίους τρεις μήνες”. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι από το 2,8% θα υποχωρήσει μόνο στο 2,4% το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου σε μακροχρόνια βάση…

Η ελληνική πλευρά μέσω του εκπροσώπου της καταλήγει στην τοποθέτησή της ότι  “παρά τα πλεονεκτήματά της, η έκθεση δίνει υπερβολικά μεγάλο βάρος στο παρελθόν και στις προκλήσεις και υποτιμά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις που βελτιώνουν σημαντικά τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά, αναφέρεται ότι “σύμφωνα με την εκτίμηση των ελληνικών αρχών, που επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις στην αγορά, οι ελληνικές οικονομικές προοπτικές είναι πολύ πιο ευνοϊκές από αυτές που παρουσιάζονται στην Έκθεση”.

Πηγή:  capital.gr


Σχολιάστε εδώ