Σε εισόδημα 67.000 ευρώ τα 2/3 είναι φόροι!

Σε εισόδημα 67.000 ευρώ τα 2/3 είναι φόροι!

Φορολογούμενος με εισόδημα 67.000 ευρώ από εκμίσθωση ακινήτου έχει φορολογική επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος 19.242,5 ευρώ και από εισφορά αλληλεγγύης 3.381 ευρώ, σύνολο 22.623,50 ευρώ.

Επιπλέον, επιβαρύνεται με ΕΝΦΙΑ, λόγω μεγάλης ακίνητης περιουσίας, 25.000 ευρώ. Συνεπώς, η συνολική επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης και ΕΝΦΙΑ είναι 47.623,50 ευρώ. Το διαθέσιμο εισόδημα που προκύπτει είναι 19.376,50 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει υποχρέωση να δαπανήσει 20.000 ευρώ για να μην επιβαρυνθεί με ποινή 22%. Πώς θα μπορέσει, όμως, να μην επιβαρυνθεί με ποινή, αφού δεν μπορεί να διαθέσει για κατανάλωση το ποσό των 20.000 ευρώ;


Σχολιάστε εδώ