Γ. Νικολακόπουλος: Αλλαγές στον νόμο για την προστασία της κύριας κατοικίας

Γ. Νικολακόπουλος: Αλλαγές στον νόμο για την προστασία της κύριας κατοικίας


Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο
και στο ΣτΕ


Η κυβέρνηση προχώρησε σε ορισμένες βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας με σκοπό την αύξηση του αριθμού των δανειοληπτών που θα προστατευθούν. Οι κύριες αλλαγές είναι οι εξής:

1) Προστατεύεται και η κατοικία στην οποία δεν διαμένει προσωρινά ο δανειολήπτης.
2) Διευκολύνο­νται οι συγκύριοι του ακινήτου στην προστασία της κατοικίας τους.
3) Ρυθμίζονται και οφειλές προς εταιρείες παροχής πιστώσεων (όχι μόνο τράπεζες).
4) Βελτιώνονται οι διαδικασίες για διόρθωση και επανυποβολή της σχετικής αίτησης.
5) Προβλέπεται η δυνατότητα να υπεισέλθει εγγυητής στη ρύθμιση.
6) Ορίζεται η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου του δανειολήπτη, που θα πληρωθεί από την τράπεζα η οποία έχει την πρώτη υποθήκη στην οικία του.

Όμως οι εν λόγω τροποποιήσεις, παρότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των οφειλετών που θα προστατευθούν.

Πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένο να γίνουν άμεσα δύο περαιτέρω βελτιώσεις, ώστε να προστατευθούν περισσότεροι οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας:

α) Να καθοριστεί το καθαρό κεφάλαιο της οφειλής ως όριο υπαγωγής στο προστατευτικό πλαίσιο του ν. 4605/2019 και όχι το υπολογισμένο από την τράπεζα συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο (το οποίο περιέχει τόκους, ανατοκισμούς, προμήθειες, έξοδα κ.ά.).
β) Να οριστεί το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας (όπως ίσχυε στον «νόμο Κατσέλη») ως προϋπόθεση για μείωση του χρεωστικού υπολοίπου και όχι το 120% της εμπορικής αξίας αυτής (και μάλιστα αξίας σύμφωνα με τον εκτιμητή της τράπεζας!).


Σχολιάστε εδώ